Popova Oksana S.

starshiy prepodavatel Departamenta nalogov i nalogovogo administrirovaniya

Financial University under the Government of the Russian Federation