Kuzmin Vladimir N

doktor voennyh nauk, professor, zasluzhennyy deyatel nauki Rossiyskoy Federacii, Veduschiy nauchnyy sotrudnik

Military space Academy named after A. F. Mozhaisky