Gordienko Vyacheslav Vladimirovich

kand. ekon. nauk, docent, zamestitel nachalnika kafedry filosofii

Volgograd Academy of the Ministry of internal Affairs of Russia