Troitskiy Evgeny F.

doktor istoricheskih nauk, docent, professor kafedry mirovoy politiki

National Research Tomsk State University