Kolosova V. A.

kandidat pedagogicheskih nauk, docent kafedry prava, filosofii i socialnyh disciplin fakulteta ekonomiki i prava

Arzamas branch of the Lobachevsky State University