Sery Fedor G.

kandidat ekonomicheskih nauk, veduschiy nauchnyy sotrudnik - sovetnik Direktora

All-Russian Research Institute of Phytopathology