Lin Yi

d-r yurid. nauk, docent.

Dalian Maritime University