Prokeinová Margita

doktor yuridicheskih nauk, kandidat filosofskih nauk, professor; docent kafedry ugolovnogo prava, kriminologii i kriminalistiki yuridicheskogo fakulteta

Comenius University in Bratislava