Birošík Stanislav

Novomeského 23, 058 01, Poprad, Slovakia