Prudnikov Anatoly S.

doktor yuridicheskih nauk, professor, Zasluzhennyy yurist Rossiyskoy Federacii, professor kafedry konstitucionnogo i municipalnogo prava

the V. Ya. Kikotya Moscow University of the Ministry of internal Affairs of Russia