Merkulova Sofya S.

spirant kafedry teorii i istorii gosudarstva i prava

Tambov state University named after G. R. Derzhavin