Rozhkova Nadezhda K.

doktor ekonomicheskih nauk, professor

FGBOU VO State University of Management