Uzbekov Mirsoli Odilzhanovich

assistent kafedry «Elektroenergetika»

Fergana Polytechnic Institute