Gradova Margaret Alekseevna

starshiy nauchnyy sotrudnik, laboratoriya fotobioniki (0412), otdel dinamiki himicheskih i biologicheskih processov

N.N. Semenov Institute of Chemical Physics, Russian Academy of Sciences