Agrasheva Olga Evgenievna

magistrant napravleniya podgotovki 40.04.01 «Yurisprudenciya» («Yuridicheskoe soprovozhdenie biznesa»)

Mordovian state university named after N.P.Ogarev