Thanomsakchai Preeprang

aspirant kafedry teorii i istorii mezhdunarodnyh otnosheniy

Ural Federal University named the first President of Russia B.N. Yeltsin