Yakhvarov Egor K.

aspirant

St. Petersburg State University of Economics (SPbGEU)