Shevtsov Roman Mikhailovich

kand. yurid. nauk, docent, docent kafedry strategicheskogo upravleniya

Belgorod State Technological University named after V.G. Shukhov , Belgorod, Russia

ORCID: 0000-0001-5100-0412