Simaeva Evgeniya P.

kand. yurid. nauk, docent, docent Departamenta pravovogo regulirovaniya ekonomicheskoy deyatelnosti

Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow