Bekaldieva Z. S.

starshiy prepodavatel kafedry ekonomiki i menedzhmenta v turizme

Kabardino-Balkarian State University named after H. M. Berbekov