Hramova Valentina V.

magistrant kafedry grazhdanskogo prava

Rostov State University of Economic, Rostov-on-Don