Fedorenko Julia V.

kand. yurid. nauk, docent kafedry grazhdanskogo processa

Rostov State University of Economic, Rostov-on-Don