Tseeva Svetlana Kasimovna

kand. ped. nauk, docent. Dolzhnost: docent. Podrazdelenie: kafedra ugolovnogo processa i kriminalistiki.

Adyghe State University