Ozerov Igor Nikolaevich

kand. yurid. nauk, docent. Dolzhnost: zamestitel nachalnika po nauchnoy rabote.

Belgorod law Institute of MIA Russia named after I. D. Putilin