Savostyanov Gennadiy Petrovich

aspirant. Podrazdelenie: kafedra administrativnogo i finansovogo prava.

All-Russian state University of Justice