Vvedenskaya Anastasia Anatolyevna.

Dolzhnost: glavnyy specialist Podrazdelenie: upravlenie pravovoy statistiki

Prosecutor's Office of the Nizhny Novgorod Region