Gorovoy Victor Vladimirovich

kand.yurid.nauk. Dolzhnost: docent. Podrazdelenie: kafedra «Ugolovnoe pravo, ugolovnyy process i kriminalistika».

Russian University of Transport (MIIT)