Kalamov Zhannur Sarsenuly

magistrant. Podrazdelenie: yuridicheskiy institut, kafedra ugolovnogo prava, ugolovnogo processa i kriminalistiki

Russian Peoples’ Friendship University