Tsaplin Igor Semenovich

kand. yurid. nauk, docent. Dolzhnost: Veduschiy nauchnyy sotrudnik. Mesto raboty: NII FSIN Rossii. Podrazdelenie: NIC-1.

National research Institute of the Federal penitentiary service of Russia