Kochev Vladimir A.

doktor yuridicheskih nauk, professor; professor kafedry konstitucionnogo i finansovogo prava

Perm State University