Bocharnikova Lyudmila Nikolaevna

kand. yurid. nauk, docent. Dolzhnost: docent. Mesto raboty: Belgorodskiy yuridicheskiy institut MVD RF imeni I.D. Putilina. Podrazdelenie: kafedra ugolovno-pravovyh disciplin.

Belgorod law Institute of MIA RF named after I. D. Putilin