Zagaynova Gohar Grantovna

kand. yurid. nauk. Dolzhnost: docent. Mesto raboty: Mesto raboty: Rossiyskiy gosudarstvennyy universitet pravosudiya. Filial: Severo-Kavkazskiy filial. Podrazdelenie: kafedra gosudarstvenno-pravovyh disciplin

Russian state University of justice. Branch: Northern Caucasian branch