Miryasheva Ekaterina Vladimirovna

d-r yurid. nauk, docent. Dolzhnost: starshiy nauchnyy sotrudnik. Mesto raboty: Rossiyskiy gosudarstvennyy universitet pravosudiya. Podrazdelenie: otdel sravnitelnogo pravovedeniya.

Russian state university of justice