Safina Svetlana Borisovna

kand. yurid. nauk; docent. Dolzhnost: zaveduyuschaya kafedroy. kafedra konstitucionnogo i administrativnogo prava

Bashkir academy of public administration and management under the Head of the Republic of Bashkortostan