Shuralev Alexey V.

kandidat filosofskih nauk, docent

Sechenov First Moscow State Medical University (Sechenov University)