Serogodskaya Elena Sergeevna

Dolzhnost: assistent. Podrazdelenie: kafedra ugolovnogo i ugolovno-ispolnitelnogo prava, kriminologii.

Rostov State University of Economic