Aminov Ilya Isakovich

kand. psihol. nauk, kand. yurid. nauk, docent. Dolzhnost: docent. Podrazdelenie: kafedra kriminologii i ugolovno-ispolnitelnogo prava.

Moscow state Law University named after O.E. Kutafin (MSLA)