Kizilov Alexander N.

doktor ekonomicheskih nauk, professor, zaveduyuschiy kafedroy «Audit»

the Rostov State University of Economics