Lysenko Sergey Leonidovich

kandidat fiziko-matematicheskih nauk, zamestitel nachalnika nauchno-issledovatelskogo otdela

State Laser Proving Groung «Raduga», Raduzhniy, Russia