Pavlov Aleksandr L.

kandidat politicheskih nauk

FGKVOU «Yaroslavl higher military school of air defence»