Malyshevskaya Yulia Yurievna

kandidat sociologicheskih nauk, soiskatel kafedry filosofii Buryatskogo gosudarstvennogo universiteta

the Ministry of social protection of population of the Republic of Buryatia