Ulezko Sergey I.

doktor yuridicheskih nauk, professor, professor kafedry ugolovnogo prava i kriminologii

Chechen State University