Manukyan Gor A.

assistent kafedry mezhdunarodnogo prava i vneshneekonomicheskoy deyatelnosti

Law Institute of Vladimir state University named. A. G. and N. G. Stoletovs