Elisov Pavel Petrovich

kand. yurid. nauk, polkovnik policii. Dolzhnost: nachalnik otdela.

All-Russia Research Institute of MIA Russia