THE STUDY OF THE FUNCTIONS OF THE FINANCIAL AND BANKING INNOVATION
( Pp. 58-60)

More about authors
Manuilenko Victoria V. d-r ekon. nauk, docent
North-Caucasus Federal University Borlakova Aminat I. aspirantka kafedry finansov i kredita
North-Caucasus Federal University
Abstract:
The paper highlights the interrelated functions of financial banking innovations: improving the competitiveness of the Bank in the market; increasing the number of customers; increasing sales of banking products; reducing the cost of operations. The manifestation of the function of financial banking innovation-reducing the cost of operations is shown by the example of the most innovative Bank of the domestic market - Sberbank of Russia through the use of innovation - an intelligent management system.
How to Cite:
Manuilenko V.V., Borlakova A.I., (2019), THE STUDY OF THE FUNCTIONS OF THE FINANCIAL AND BANKING INNOVATION. Economic Problems and Legal Practice, 1 => 58-60.
Reference list:
Manuylenko V. V. Analiz realizatsii polozheniy Bazelya II v natsional nom bankovskom sektore // Bankovskoe delo. - 2010. - № 3. - 33 - 38.
Ofitsial nyy sayt PAO Sberbank Rossii Elektronnyy resurs . - Rezhim dostupa: https://www.sberbank.ru.
Manuylenko V.V., Ryzin D.A., (2018), Ozhidaemye i neozhidaemye poteri v protsesse upravleniya finansovymi riskami korporatsiy: al ternativnyy vzglyad. Problemy ekonomiki i yuridicheskoy praktiki, 3: 55-59.