STUDY OF THE GENESIS AND DEVELOPMENT OF THE CONCEPT OF HUMAN CAPITAL
( Pp. 17-20)

More about authors
Ivanov Mikhail I. soiskatel uchenoy stepeni kandidata ekonomicheskih nauk
Russian Academy of national economy and public service under the President of the Russian Federation
For read the full article, please, register or log in
Abstract:
The work reviews essential contents, origin precondition, fundamental principles of human development that to a great degree specify the focus of study of a growing number of today’s economic thought representatives. Besides, much attention is paid to such issues as structuring of human capital elementary units, and also analysis of most common approaches to integrated assessment of human capital at the national level.
How to Cite:
Ivanov M.I., (2019), STUDY OF THE GENESIS AND DEVELOPMENT OF THE CONCEPT OF HUMAN CAPITAL. Economic Problems and Legal Practice, 6 => 17-20.
Reference list:
The Well-being of Nations: The Role of Human and Social Capital. Paris: OECD Publishing, 2001. 120 p.
Petti V. Ekonomicheskie i statisticheskie raboty. M.: Sotsekgiz, 1940. 323 s.
Smit A. Issledovanie o prirode i prichinakh bogatstva narodov. M.: EKSMO, 2007. 960 c.
Marshall A. Printsipy ekonomicheskoy nauki. M.: Progress, 1993. 350 c.
Bekker G. CHelovecheskoe povedenie: ekonomicheskiy podkhod. Izbrannye trudy po ekonomicheskoy teorii. M.: GU-VSHE, 2003. 672 c.
Marks K. Ekonomicheskie rukopisi 1857-1859 godov // Marks K., Engel s F. Soch. T. 46, ch. II. 244 c.
List F. Natsional naya sistema politicheskoy ekonomii. M.: Evropa, 2005. 382 c.
Gelbreyt Dzh.K. Obshchestvo izobiliya. M.: Olimp-biznes, 2018. 404 c.
Fridmen M. Kolichestvennaya teoriya deneg. M.: El f press, 1996. 131 s.
Mincer J. Investment in Human Capital and Personal Income Distribution // Journal of Political Economy, 1958:66(4):281-302. DOI: 10.1086/258055.
Schultz T.W. Investment in Human Capital // American Economic Review. 1961:51(1):1-17.
Blaug M. 100 velikikh ekonomistov posle Keynsa. SPb.: Ekonomicheskaya shkola; Omega-L, 2009. 382 c.
Turou L. Budushchee kapitalizma Novosibirsk: Sibirskiy khronograf, 1999. 430 s.
Kuznets S., Jenks E. Capital in the American Economy: Its Formation and Financing. Princeton: Princeton University Press, 1961. 696 p,
Kapelyushnikov R.I. Teoriya chelovecheskogo kapitala Elektronnyy resurs . URL: http://www.inspp.ru/index.php option com content task view id 75 Itemid 0 (data obrashcheniya: 05.12.2019).
Klimov S.M. Intellektual nye resursy obshchestva. SPb.: IVESEP, Znanie, 2002. 197 s.
Metodologiya upravleniya trudovymi resursami / pod red. I.V. Gus kovoy i A.P. Egorshina. N. Novgorod: NIMB, 2008. 352 c.
Dyatlov S.A. Osnovy teorii chelovecheskogo kapitala. SPb.: Izd-vo SPbUEF, 1994. 160 s.
Ekonomika znaniy / otv. red. V.P. Kolesov. M.: INFRA-M, 2008. 432 c.
Rozhkov G.V. Genezis innovatsionnoy ekonomiki v Rossii. M.: MAKS Press, 2009. 888 c.
Korchagin YU.A. Rossiyskiy chelovecheskiy kapital: faktor razvitiya ili degradatsii Voronezh: TSIRE, 2005. 252 s.
TSyrenova A.A. Razvitie chelovecheskogo kapitala v usloviyakh transformatsii institutsional noy sredy. Ulan-Ude: Izdatel stvo VSGTU, 2006. 166 s.
Keywords:
human capital, knowledge society, post-industrial economy, knowledge capital, health capital, reproductive process, human development index, human capital index.


Related Articles

16. INNOVATION AND INVESTMENT MANAGEMENT Pages: 219-222 Issue №4029
INNOVATIVE DEVELOPMENT IN HUMAN CAPITAL MANAGEMENT
management innovation development the system of labour human capital
Show more
5. ECONOMY AND MANAGEMENT OF HIGH-TECH PRODUCTIONS Pages: 198-200 Issue №8496
WAYS OF DEVELOPMENT OF HUMAN CAPITAL MANAGEMENT ON ENTERPRISES RUSSIA SPACE INDUSTRIES
intellectual capital human capital social capital management capital personnel of the organization
Show more
III. PHILOSOPHICAL SCIENCES. 22. ONTOLOGY AND THEORY OF KNOWLEDGE Pages: 259-262 Issue №11740
«KNOWLEDGE SOCIETY»: PHILOSOPHICAL REFLECTION OF PHENOMENON
information knowledge knowledge society information society information technology
Show more
5.2.6. MANAGEMENT Pages: 280-287 Issue №20773
New Tools of Anthropogenic Risk Management in the Analysis and Control of Human Capital
human capital health care anthropogenic risks risk management automated system for assessing and forecasting anthropogenic risks (ASOPAR)
Show more
14. ECONOMICS AND NATIONAL ECONOMY MANAGEMENT, ENTREPRENEURSHIP, MARKETING, MANAGEMENT Pages: 187-190 Issue №10779
CORPORATE HEALTHCENTERED ACTIVITIES AS A FACTOR OF DEVELOPMENT OF HUMAN CAPITAL
human capital the reproduction of capital health corporate social responsibility zdorovaemsya activities tobacco control
Show more
12. ECONOMICS AND NATIONAL ECONOMY MANAGEMENT, ENTREPRENEURSHIP, MARKETING, MANAGEMENT Pages: 141-145 Issue №5518
FOREIGN EXPERIENCE IN HUMAN CAPITAL MANAGEMENT ON ENTERPRISES OF HIGH-TECH INDUSTRIES
human capital social capital management capital personnel of the organization human resource management
Show more
14. ECONOMICS AND NATIONAL ECONOMY MANAGEMENT, ENTREPRENEURSHIP, MARKETING, MANAGEMENT Pages: 169-171 Issue №10779
MODERN SPECIFICS OF SOCIAL ORIENTATION OF THE ECONOMY
social orientation human capital economic model budget expenditures
Show more
21. Economic Theory Pages: 246-251 Issue №4894
INSTITUTIONAL MECHANISM OF HUMAN CAPITAL REPRODUCTION
human capital the market mechanism institutional mechanism the principle of individualism celebrational behavior
Show more
18. LABOR ECONOMICS Pages: 264-269 Issue №6062
ANALYSIS OF MODERN CONDITIONS AND TRENDS OF HUMAN CAPITAL AT RUSSIAN HIGH-TECH INDUSTRY ENTERPRISES
intellectual capital human capital social capital personnel of the organization ensuring the competitiveness of the organization
Show more
13. WORLD AND REGIONAL ECONOMY Pages: 307-309 Issue №3231
The main directions of researches of the human capital in modern foreign and Russian science
human capital economy competitiveness
Show more