A place of management in the process of modernization of the educational activities of universities in terms of their networking
( Pp. 296-297)

More about authors
Bahmudova M.A. aspirant
"Institute of education management "RW
Abstract:
The dependence of the control model of the educational activities of the university in terms of their networking integration nature of network organizations. Analysis of the forms of network organization in higher professional education, and how they differ from other types of organizations argues that management of the network to ensure linkages and coherence of subjects, objects, and processes of educational activities of universities in the temporal and spatial framework is to harmonize, streamline operations of different parts of the control system of the university. The author proposed a set of measures to improve the management of the process of modernization of the educational activities of universities in terms of their networking.
How to Cite:
Bahmudova M.., (2015), A PLACE OF MANAGEMENT IN THE PROCESS OF MODERNIZATION OF THE EDUCATIONAL ACTIVITIES OF UNIVERSITIES IN TERMS OF THEIR NETWORKING. Gaps in Russian Legislation, 1 => 296-297.
Reference list:
Belyakov S.A. Modernizatsiya obrazovaniya v Rossii: sovershenstvovanie upravleniya. - Moskva, MAKS Press, 2009.
Gitman M.B., Danilov A.N., Stolbov V.YU., YUzhakov A.A. Modeli setevogo vzaimodeystviya vuzov pri podgotovke kadrov vysshey kvalifikatsii / Universitetskoe upravlenie: praktika i analiz. №3, 2012 g. S. 69-73.
Kapustin V.S. Setevye vzaimodeystviya v vysshem professional nom negosudarstvennom obrazovanii kak put k innovatsionnoy modernizatsii rossiyskoy vysshey shkoly i povysheniyu konkurentosposobnosti negosudarstvennogo sektora obrazovaniya. // http://spkurdyumov.narod.ru/kkapustin.htm
Mil ner B.Z. Teoriya organizatsii: Uchebnik. - 5-e izd., pererab. i dop. - Moskva, INFRA-M, 2006.
Raykov A. N. Setevaya ekspertnaya podderzhka resheniy / Upravlenie bol shimi sistemami. Spetsial nyy vypusk 30.1 Setevye modeli v upravlenii . M.: IPU RAN, 2010. S.758-773.
Keywords:
the development of networking between universities, forms of network organizations, the distinctive features of networking, expert community on the problems of development of education and quality of educational services in Russia.


Related Articles

16. ECONOMICS AND NATIONAL ECONOMY MANAGEMENT, ENTREPRENEURSHIP, MARKETING, MANAGEMENT Pages: 195-199 Issue №4894
HISTORICAL AND PEDAGOGICAL ANALYSIS OF NETWORKING OF UNIVERSITIES IN A RAPIDLY CHANGING SOCIO-CULTURAL AND ECONOMIC ENVIRONMENT
the development of networking between universities forms of network organizations the distinctive features of networking network expert community socio-cultural institutions
Show more