PART 8. FEATURES OF SYNTHESIS OF FUNCTIONAL CERAMICS WITH THE COMPLEX OF THE SET PROPERTIES BY THE RADIATION METHOD. BASES OF THE THEORY OF RESONANT THERAPY BY R. RAKHIMOV'S (INFRA R METHOD) METHOD
( Pp. 32-135)

More about authors
Rakhimov Rustam Kh. Dr. Sci. (Eng.), Professor; Head at the Laboratory No. 1
Institute of Materials Science of the SPA “Physics-Sun” of the Academy of Science of Uzbekistan
Tashkent, Republic of Uzbekistan
For read the full article, please, register or log in
Abstract:
Article is continuation of part 7 «Features of synthesis of functional ceramics with a complex of the set properties by a radiation method» and is devoted to use of functional ceramics in medicine.
How to Cite:
Rakhimov R.K., (2016), PART 8. FEATURES OF SYNTHESIS OF FUNCTIONAL CERAMICS WITH THE COMPLEX OF THE SET PROPERTIES BY THE RADIATION METHOD. BASES OF THE THEORY OF RESONANT THERAPY BY R. RAKHIMOV'S (INFRA R METHOD) METHOD. Computational Nanotechnology, 4 => 32-135.
Reference list:
Ihl Bohng Choi, M.d.Moon Kang, Byung Ok Choi, Hae Ju Ahn, M.D.Superoxide level Change during Whole Body Radiation by IR radiation in clinic//The Newest Medical Journal 2000 November. - vol.43, No11.
Kenyon J.N. Prakticheskoe nauchno-obosnovannoe vvedenie v elektroakupunkturu. Velikobritaniya, 1983.
R. Rakhimov Narrow-spectrum infrared radiation: a method for correction of immunodeficiencies. //International journal on immunorehabilitation May 2000, Volume 2, Number 3 ISSN 1562-3629.
R. Rakhimov, Kh. Shadiyev, T. Shahahiddinov, E. Asedova. Methods of resonance infrared therapy as a non-drug method to normalize the immune status of children with psoriasis //International journal on immunorehabilitation May 2000, Volume 2, Number 3 ISSN 1562-3629.
R. Rakhimov. Ceramic emitter as an eliminator of free radicals //Oxidative Pathways in Health and Disease, Australia, 1999.
R.Kh.Rakhimov, M.S. Saidov. Solar-radiation heating and pulsed Photoluminiscence of microgranular ceramic with intergranular heterolayers //Applied Solar energy. - 2001. - Vol.37, No.2. - p.65-68.
Rakhimov R. Oxidative Pathways in Health and Disease. //Incorporating 8th Meeting of the Society for Free Radical Research (Australasia), 30th Meeting of the Australian Society for Experimental Pathology, 32nd Meeting of Australia and New Zealand Environmental Mutagen Society, Sydney, Australia 1-4 December 1998.
Rakhimov R. Ceramic emitter as an eliminator of free radicals - Oxidative Pathways in Health and Disease, Australia, 1998.
Rakhimov R. Narrow-spectrum infrared radiation: a method for correction of immunodeficiencies. International jornal on immunoremabilitation, V.2, N3, May, 2000.
Shodiev K. N. K., Rakhimov R. K. N. Asedova E.K., Shakhabiddinov T.T. The new in the therapy of atopic dermatitis. JEAVE; Vol.11; Supl.2: 283. Vol.11; Supl.2: 283.
Voll R. Twenty Years of Electroacupuncture Diagnostis in Germany. West Germany, 1975.
Voll R. Twenty Years of Therapy Electroacupuncture Using Low-Frequency Current Pulses. West Germany, 1975.
Yamazaki Yamasaki Toshiko (sostavitel ). Nauchnye osnovy terapii dal nim IK izlucheniem. - Tokio. - 254s.
Yukie Niwa. Free radicals invite death. NTV, 1998.
Adaskevich V.P., Katin A.YA. Vozmozhnosti elektropunkturnoy diagnostiki po metodu R. Follya v dermatologicheskoy praktike. 2-aya Nauchno-prakticheskaya konferentsiya po gomeopatii i energoinformatike. M, 1995.
Butenko O.I. Informativnost BAT, pribornye metody ikh opredeleniya i effektivnost mediko-tekhnicheskogo issledovaniya. - KHar kov, 1981.
Vesker M. IEA, Solar PACES. Annual Report 1998.
Ed. W. Grasse, DLR Koln /Germany, May 1998. P. 4.1-4.38.
Vladimirov YU.A. Svobodnye radikaly i antioksidanty. Vestnik Rossiyskoy Akademii Meditsinskikh nauk, №7, 1998.
Makarchenko A.F., Dinaburg A.D., Lauta A.D. i dr. //O vzaimootnoshenii gipotalamusa i pecheni. Problemy fiziologii gipotalamusa vyp.9 Kiev 1975 str.41-51
Pinegin B.V., Mal tsev V.N., Korshunov V.M. Disbakteriozy kishechnika. M., Meditsina, 1984.
Ruzibakiev M., Akhmedzhanova Z.I., Ostroumova I.A., Alimova M.T. Vliyanien infrakrasnogo izlucheniya na velichinu iunnogo otveta i funktsional noe sostoyanie timotsitov krys. //Sbornik tezisov konferentsii INFRA 2000 . - Tashkent.- 2000. - S.76.
Rakhimov R.KH. Osobennosti sinteza funktsional noy keramiki s kompleksom zadannykh svoystv radiatsionnym metodom. CHast 1. Computational nanotechnology №2, 2016, str.9-28
Rakhimov R.KH. Osobennosti sinteza funktsional noy keramiki s kompleksom zadannykh svoystv radiatsionnym metodom. CHast 2. Computational nanotechnology №2, 2016, str. 28-66
Rakhimov R.KH., Rashidov KH.K., Ermakov V.P., Egamediev S., Rashidov ZH.KH. Osobennosti sinteza funktsional noy keramiki s kompleksom zadannykh svoystv radiatsionnym metodom. CHast 4. Computational nanotechnology №2, 2016, str. 77-81
Rakhimov R. KH., d-r tekhn. nauk, Saidov M. S., d-r fiz.-mat. nauk, akademik ANRUz, Ermakov V. P. Osobennosti sinteza funktsional noy keramiki s kompleksom zadannykh svoystv radiatsionnym metodom. chast 5. mekhanizm generatsii impul sov funktsional noy keramikoy. Computational nanotechnology №2, 2016, str. 81-94.
Keywords:
functional ceramics, pulsed radiation, spectrum converters, gallbladder, liver, kidney, heart, cholesterol, blood, inflammation, tumors, the spine, immunity.


Related Articles

Issue №16112
Endangered health - opportunity with efficient innovations
functional ceramics impulse climate global warming convection
Show more
Issue №7894
PART 6. FEATURES OF SYNTHESIS OF FUNCTIONAL CERAMICS WITH A COMPLEX OF THE SET PROPERTIES BY A RADIATION METHOD
functional ceramics pulsed radiation spectrum converters phytochrome enzymes
Show more
Issue №7537
Features of synthesis of functional ceramics with a complex of the set properties by a radiation method. Part 2
ceramic materials oxide materials infrared converters optical ceramics the glass-ceramic materials
Show more
Issue №7537
Features of synthesis of functional ceramics with a complex of the set properties by a radiation method. Part 3
film-ceramic composite functional ceramics active microfly-tion three-layer composite plastic film heated greenhouses and polytunnels
Show more
Issue №15743
PROSPECTS OF APPLICATION OF POLYMER-CERAMIC COMPOSITE IN THE PRODUCTION OF MICROALGAE
film-ceramic composite functional ceramics microalgae biofuels spectrum converters
Show more
Issue №8242
PART 8. FEATURES OF SYNTHESIS OF FUNCTIONAL CERAMICS WITH THE COMPLEX OF THE SET PROPERTIES BY THE RADIATION METHOD. BASES OF THE THEORY OF RESONANT THERAPY BY R. RAKHIMOV'S (INFRA R METHOD) METHOD
functional ceramics pulsed radiation spectrum converters gallbladder liver
Show more
Issue №6518
POSSIBILITIES OF USE OF CERAMIC MATERIALS IN POWER- AND RESOURCE-SAVING
friction nanostructures the friction pair. vibration power consumption
Show more
Issue №21224
Capabilities of Polyethylene-ceramic Composite in Comparison with Polyethylene Film in Real Operation Conditions
functional ceramics energy conversion infrared radiation film-ceramic composite deserts
Show more
Issue №7537
Features of synthesis of functional ceramics with a complex of the set properties by a radiation method. Part 5. Mechanism of generation of impulses functional ceramics
ceramic materials functional ceramics the activation energy semiconductors infrared converters
Show more
Issue №18588
Application of functional ceramics in sterilization processes
Sterilization viruses bacterial spores functional ceramics pulsed radiation
Show more