PART 8. FEATURES OF SYNTHESIS OF FUNCTIONAL CERAMICS WITH THE COMPLEX OF THE SET PROPERTIES BY THE RADIATION METHOD. BASES OF THE THEORY OF RESONANT THERAPY BY R. RAKHIMOV'S (INFRA R METHOD) METHOD
( Pp. 32-135)

More about authors
Rakhimov Rustam Kh.
Institute of Materials Science of the SPA “Physics-Sun” of the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan
Tashkent, Republic of Uzbekistan
Abstract:
Article is continuation of part 7 «Features of synthesis of functional ceramics with a complex of the set properties by a radiation method» and is devoted to use of functional ceramics in medicine.
How to Cite:
Rakhimov R.K., (2016), PART 8. FEATURES OF SYNTHESIS OF FUNCTIONAL CERAMICS WITH THE COMPLEX OF THE SET PROPERTIES BY THE RADIATION METHOD. BASES OF THE THEORY OF RESONANT THERAPY BY R. RAKHIMOV'S (INFRA R METHOD) METHOD. Computational Nanotechnology, 4 => 32-135.
Reference list:
Ihl Bohng Choi, M.d.Moon Kang, Byung Ok Choi, Hae Ju Ahn, M.D.Superoxide level Change during Whole Body Radiation by IR radiation in clinic//The Newest Medical Journal 2000 November. - vol.43, No11.
Kenyon J.N. Prakticheskoe nauchno-obosnovannoe vvedenie v elektroakupunkturu. Velikobritaniya, 1983.
R. Rakhimov Narrow-spectrum infrared radiation: a method for correction of immunodeficiencies. //International journal on immunorehabilitation May 2000, Volume 2, Number 3 ISSN 1562-3629.
R. Rakhimov, Kh. Shadiyev, T. Shahahiddinov, E. Asedova. Methods of resonance infrared therapy as a non-drug method to normalize the immune status of children with psoriasis //International journal on immunorehabilitation May 2000, Volume 2, Number 3 ISSN 1562-3629.
R. Rakhimov. Ceramic emitter as an eliminator of free radicals //Oxidative Pathways in Health and Disease, Australia, 1999.
R.Kh.Rakhimov, M.S. Saidov. Solar-radiation heating and pulsed Photoluminiscence of microgranular ceramic with intergranular heterolayers //Applied Solar energy. - 2001. - Vol.37, No.2. - p.65-68.
Rakhimov R. Oxidative Pathways in Health and Disease. //Incorporating 8th Meeting of the Society for Free Radical Research (Australasia), 30th Meeting of the Australian Society for Experimental Pathology, 32nd Meeting of Australia and New Zealand Environmental Mutagen Society, Sydney, Australia 1-4 December 1998.
Rakhimov R. Ceramic emitter as an eliminator of free radicals - Oxidative Pathways in Health and Disease, Australia, 1998.
Rakhimov R. Narrow-spectrum infrared radiation: a method for correction of immunodeficiencies. International jornal on immunoremabilitation, V.2, N3, May, 2000.
Shodiev K. N. K., Rakhimov R. K. N. Asedova E.K., Shakhabiddinov T.T. The new in the therapy of atopic dermatitis. JEAVE; Vol.11; Supl.2: 283. Vol.11; Supl.2: 283.
Voll R. Twenty Years of Electroacupuncture Diagnostis in Germany. West Germany, 1975.
Voll R. Twenty Years of Therapy Electroacupuncture Using Low-Frequency Current Pulses. West Germany, 1975.
Yamazaki Yamasaki Toshiko (sostavitel ). Nauchnye osnovy terapii dal nim IK izlucheniem. - Tokio. - 254s.
Yukie Niwa. Free radicals invite death. NTV, 1998.
Adaskevich V.P., Katin A.YA. Vozmozhnosti elektropunkturnoy diagnostiki po metodu R. Follya v dermatologicheskoy praktike. 2-aya Nauchno-prakticheskaya konferentsiya po gomeopatii i energoinformatike. M, 1995.
Butenko O.I. Informativnost BAT, pribornye metody ikh opredeleniya i effektivnost mediko-tekhnicheskogo issledovaniya. - KHar kov, 1981.
Vesker M. IEA, Solar PACES. Annual Report 1998.
Ed. W. Grasse, DLR Koln /Germany, May 1998. P. 4.1-4.38.
Vladimirov YU.A. Svobodnye radikaly i antioksidanty. Vestnik Rossiyskoy Akademii Meditsinskikh nauk, №7, 1998.
Makarchenko A.F., Dinaburg A.D., Lauta A.D. i dr. //O vzaimootnoshenii gipotalamusa i pecheni. Problemy fiziologii gipotalamusa vyp.9 Kiev 1975 str.41-51
Pinegin B.V., Mal tsev V.N., Korshunov V.M. Disbakteriozy kishechnika. M., Meditsina, 1984.
Ruzibakiev M., Akhmedzhanova Z.I., Ostroumova I.A., Alimova M.T. Vliyanien infrakrasnogo izlucheniya na velichinu iunnogo otveta i funktsional noe sostoyanie timotsitov krys. //Sbornik tezisov konferentsii INFRA 2000 . - Tashkent.- 2000. - S.76.
Rakhimov R.KH. Osobennosti sinteza funktsional noy keramiki s kompleksom zadannykh svoystv radiatsionnym metodom. CHast 1. Computational nanotechnology №2, 2016, str.9-28
Rakhimov R.KH. Osobennosti sinteza funktsional noy keramiki s kompleksom zadannykh svoystv radiatsionnym metodom. CHast 2. Computational nanotechnology №2, 2016, str. 28-66
Rakhimov R.KH., Rashidov KH.K., Ermakov V.P., Egamediev S., Rashidov ZH.KH. Osobennosti sinteza funktsional noy keramiki s kompleksom zadannykh svoystv radiatsionnym metodom. CHast 4. Computational nanotechnology №2, 2016, str. 77-81
Rakhimov R. KH., d-r tekhn. nauk, Saidov M. S., d-r fiz.-mat. nauk, akademik ANRUz, Ermakov V. P. Osobennosti sinteza funktsional noy keramiki s kompleksom zadannykh svoystv radiatsionnym metodom. chast 5. mekhanizm generatsii impul sov funktsional noy keramikoy. Computational nanotechnology №2, 2016, str. 81-94.
Keywords:
functional ceramics, pulsed radiation, spectrum converters, gallbladder, liver, kidney, heart, cholesterol, blood, inflammation, tumors, the spine, immunity.


Related Articles

Nanotechnology Pages: 11-25 DOI: 10.33693/2313-223X-2023-10-3-11-25 Issue №23683
Prospects of Solar Energy: The Role of Modern Solar Technologies in the Production of Hydrogen
solar energy hydrogen alternative energy source economic inefficiency profitability
Show more
Nanotechnology and Nanomaterials Pages: 103-109 DOI: 10.33693/2313-223X-2023-10-4-103-109 Issue №47939
Solar Drying of Fruit and Vegetables Using Polyethylene-Ceramic Composite
functional ceramics composite mass moisture radiation
Show more
5.2.6. MANAGEMENT Pages: 279-284 Issue №20181
Prospects for Wide Application of IR.C Technology in Germany
functional ceramics energy conversion infrared radiation pulsed radiation ecology
Show more
5. Constitutional law; Constitutional judicial process; Municipal law Pages: 123-126 Issue №3231
The right to not responsible of the highest official of the country
immunity the immunity of the President of the Russian Federation constitutional and legal responsibility of the President of the Russian Federation civil liability of the President of the Russian Federation the criminal liability of the President of the Russian Federation
Show more
11. Criminal law and criminology; Criminal enforcement law Pages: 124-127 Issue №7806
SOME FEATURES OF THE REGULATION OF THE CRIMINAL LIABILITY FOR VIOLATION ON PRIVACY IN THE LAW OF THE FOREIGN COUNTRIES
private life personal secret privacy policy immunity publicity
Show more
Complex power systems Pages: 101-137 DOI: 10.33693/2313-223X-2019-6-2-101-137 Issue №15585
GENERATION AND PROPERTIES OF INFRARED RADIATION
Electromagnetic radiation quantum theory electronic transitions emitters spectrum converters
Show more
8. PLASMA, HIGH FREQUENCY, MICROWAVE AND LASER TECHNOLOGIES Pages: 75-134 Issue №9439
RESONANCE THERAPY. CERAMIC MATERIALS AND METHODS OF THEIR APPLICATION IN MEDICINE
Functional ceramics impulsive radiation range converters gall bladder liver
Show more
ENGINEERING TECHNOLOGIES. NUCLEAR TECHNOLOGY Pages: 129-131 Issue №7537
Possibility of use of functional ceramics for synthesis of complex connections
neutron gadolinium Bor complex compounds pulsed radiation
Show more
7. RESULTS OF EXPERIMENTAL STUDIES Pages: 64-90 Issue №10450
FUNCTIONAL CERAMICS AND ITS APPLICATION.A NEW LOOK AT AN OLD DISEASE.PART 1. DIABETES, OBESITY, HYPERTENSION
functional ceramics pulsed radiation spectrum converters obesity hypertension
Show more
Information Security Pages: 130-143 DOI: 10.33693/2313-223X-2023-10-3-130-143 Issue №23683
Investigation of the Properties of Functional Ceramics Synthetized by the Modified Carbonate Method
pulsed radiation solar furnace ultrasound activation carbonates
Show more