PART 7. FEATURES OF SYNTHESIS OF FUNCTIONAL CERAMICS WITH THE COMPLEX OF THE SET PROPERTIES BY THE RADIATION METHOD. NATURE OF ELECTROMAGNETIC RADIATION
( Pp. 35-182)

More about authors
Rakhimov Rustam Kh. Dr. Sci. (Eng.); Head at the Laboratory No. 1
Institute of Materials Science of the SPA “Physics-Sun” of the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan
Tashkent, Republic of Uzbekistan
For read the full article, please, register or log in
Abstract:
Basic knowledge of the nature of electromagnetic radiation, generation, the characteristic, laws of reflection, absorption and dispersion of light are given in article. The principle of transformation of a range of radiation of primary source by means of developed ceramic materials is shown, to a scope of IK-radiation and the mechanism of impact on various processes.
How to Cite:
Rakhimov R.K., (2016), PART 7. FEATURES OF SYNTHESIS OF FUNCTIONAL CERAMICS WITH THE COMPLEX OF THE SET PROPERTIES BY THE RADIATION METHOD. NATURE OF ELECTROMAGNETIC RADIATION. Computational Nanotechnology, 3: 35-182.
Reference list:
Ihl Bohng Choi, M.d.Moon Kang, Byung Ok Choi, Hae Ju Ahn, M.D.Superoxide level Change during Whole Body Radiation by IR radiation in clinic//The Newest Medical Journal 2000 November. - vol.43, No11.
R. Rakhimov Narrow-spectrum infrared radiation: a method for correction of immunodeficiencies. //International journal on immunorehabilitation May 2000, Volume 2, Number 3 ISSN 1562-3629.
R. Rakhimov. Ceramic emitter as an eliminator of free radicals //Oxidative Pathways in Health and Disease, Aus- tralia, 1999.
R.Kh.Rakhimov, M.S. Saidov. Solar-radiation heating and pulsed Photoluminiscence of microgranular ceramic with intergranular heterolayers //Applied Solar energy. - 2001. - Vol.37, No.2. - p.65-68.
Rakhimov R. Oxidative Pathways in Health and Disease. //Incorporating 8th Meeting of the Society for Free Radical Research (Australasia), 30th Meeting of the Australian Soci- ety for Experimental Pathology, 32nd Meeting of Australia and New Zealand Environmental Mutagen Society, Sydney, Australia 1-4 December 1998.
Rakhimov R. Ceramic emitter as an eliminator of free radicals - Oxidative Pathways in Health and Disease, Aus- tralia, 1998.
Rakhimov R. Narrow-spectrum infrared radiation: a method for correction of immunodeficiencies. International jornal on immunoremabilitation, V.2, N3, May, 2000.
Shodiev K. N. K., Rakhimov R. K. N. Asedova E.K., Shakhabiddinov T.T. The new in the therapy of atopic dermatitis. JEAVE; Vol.11; Supl.2: 283.
Gossorg ZH. Infrakrasnaya termografiya, Mir , 1988.
Gurevich V.Z. Energiya nevidimogo sveta. Izdatel stvo NAUKA , Moskva 1973
Deribere M. Prakticheskie primeneniya infra- krasnykh luchey. Gosenergoizdat, 1958.
Rozantsev E.G., SHolle V.D., Organicheskaya khimiya svobodnykh radikalov, M., 1979
Fadeev G. N. KHimiya i tsvet: M.: Prosveshchenie. - 1983g.
SHur A.M. Vysokomolekulyarnye soedineniya, M.: Vysshaya shkola . - 1971g.
Rakhimov R. KH. Sintez funktsional noy keramiki na BSP i razrabotki na ee osnove Computational nanotechnology №3, 2015, str.11-26
Rakhimov R. KH., Ermakov V. P. Vozmozhnosti primeneniya keramicheskikh materialov v energo- i resurso- sberezhenii. Computational nanotechnology №1, 2016, str.35-40.
Rakhimov R. KH., Rashidov KH. K., Ermakov V. P., Rashidov ZH. KH., Allabergenov R. ZH. Resursosberegayushchaya, energoeffektivnaya tekhnologiya polucheniya glinozema iz vtorichnykh kaolinov angrenskogo mestorozhdeniya Computational nanotechnology №1, 2016, 45-52
Rakhimov R.KH. Osobennosti sinteza funktsional noy keramiki s kompleksom zadannykh svoystv radiatsionnym metodom. CHast 1. Computational nanotechnology №2, 2016, str.9-28
Rakhimov R.KH. Osobennosti sinteza funktsional noy keramiki s kompleksom zadannykh svoystv radiatsionnym metodom. CHast 2. Computational nanotechnology №2, 2016, str. 28-66
Rakhimov R.KH., Ermakov V.P., Rakhimov M.R., YUldashev N.KH., Ismoilov Karimzhon, KHatamov S.O Osobennosti sinteza funktsional noy keramiki s kompleksom zadannykh svoystv radiatsionnym metodom. CHast 3. Computational nanotechnology №2, 2016, str. 66-77
Rakhimov R.KH., Rashidov KH.K., Ermakov V.P., Egamediev S., Rashidov ZH.KH. Osobennosti sinteza funktsional noy keramiki s kompleksom zadannykh svoystv radiatsionnym metodom. CHast 4. Computational nanotechnology №2, 2016, str. 77-81
Rakhimov R. KH., d-r tekhn. nauk, Saidov M. S., d-r fiz.- mat. nauk, akademik ANRUz, Ermakov V. P. Osobennosti sinteza funktsional noy keramiki s kompleksom za- dannykh svoystv radiatsionnym metodom. chast 5. mekhanizm generatsii impul sov funktsional noy keramikoy. Computational nanotechnology №2, 2016, str. 81-94.
Rakhimov R.KH. Osnovy Infra-R terapii po metodu R.Rakhimova. Izd. Fargona , 2004, 155 s.
Keywords:
electromagnetic radiation, photon, phonon, energy levels, energy transition, the energy barrier, ceramic materials, oxide materials, transforming infrared - detectors, optical ceramics, pulse systems.