The glass crystalline materials synthesized in the solar furnace
( Pp. 106-112)

More about authors
Payzullakhanov Mukhammad-Sultan doktor nauk (DSc); zaveduyuschiy laboratoriey
Institute of Materials Science of the Scientific-Production Association “Physics-Sun” of the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan
For read the full article, please, register or log in
Abstract:
The processes of synthesis of crystalline glass materials pyroxene composition based on industrial waste tungsten ores processed in the solar furnace. The technological features of monomineral glass crystalline materials diopside structure based pyroxene module based on the chemical and mineralogical composition of raw materials were defined. The possibility of synthesizing of glass crystalline material structure of the diopside with predetermined properties - a low thermal expansion, high thermal shock resistance and strength by varying the phase composition and microstructure was shown.
How to Cite:
Payzullakhanov M.., (2016), THE GLASS CRYSTALLINE MATERIALS SYNTHESIZED IN THE SOLAR FURNACE. Computational Nanotechnology, 2: 106-112.
Reference list:
Matrenin S. V., Slosman A. I. Tekhnicheskaya keramika: Uchebnoe posobie. - Tomsk: Izd-vo TPU, 2004. 75 s.
P. W. McMillan. Glass-Ceramics. Academic, New York 1964 (perevod Makmillan P. U., Steklokeramika, per. s angl., M., 1967;
ZHunina L. A., Kuz menkov M. I., YAglov V.N., Piroksenovye sitally, Minsk, 1974
Rashin G. A., CHetverikov S. D. Petrokhimicheskiy metod otsenki syr ya dlya kamennogo lit ya. - Izv. VUZov, geologiya i razvedka, M.,1964, №9, s 71-79.
KHan B. KH., Bykov I. I., Korablin V. P., Ladokhin S. V. Zatverdevanie i kristallizatsiya kamennogo lit ya. - Kiev, Naukova dumka, 1969
Eksperimental naya i tekhnicheskaya petrologiya. - M.: Nauchnyy Mir, 2000. - 416 s.
Pavlushkin N. M., Osnovy tekhnologii sitallov. 2 izd., M., 1979;
Patent RUz № JAP 2009 - 0027 Steklo dlya polucheniya steklokristallicheskogo materiala
Keywords:
the glass-ceramic materials, peroksisomy module, diopside, thermal expansion, strength.